Verdal - Trøndelag

Aulaen ved Verdal videregående skole

Innlast:

Rampe rett inn på scene bak høyre

Scene:

Liten

Dimmerland:

Høyre

Trekk:

Sveiv og motor

Oppbevaring av tomkasser:

På bussen

Sal:

Flatt gulv, med et lite amfi

Mikserposisjon:

Bord satt over stolrad

Lydanlegg:

Nei

Akustikk:

Veldig god

Restauranter:

Garderober:

To store, lite fellesrom

Adresse:

Aulaen i Verdal

Stiklestad Allé

7650 VERDAL

Kontaktperson Teknisk:

Hotel:

Avstand Hotel-Spillested:

Taxi:

Hjemmeside:

kultar.no

Administrativ Kontakt:

Verdal kommune, Kulturtjenesten

Johannes Bruns gate 2

7650 VERDAL

Telefon: 74 04 82 00

Faks: 74 04 82 01

Postadresse:

Aulaen i Verdal

Stiklestad Allé

7650 VERDAL

Telefon:

Sorter etter