Nord-Aurdal - Innlandet

Kulturhuset-Fagernes

Sist oppdatert 01/04/2019

Innlast:

Venstre, foran scenen (ta med ramper pga ujevnt underlag, asfalt)

Scene:

Medium, laminatmaling i matt svart. 7 gulvbrønner med XLR, strøm og

speakon plassert rundt scenen (Fotophono installasjon). To i front, en

på hver side av scenen og tre på bakvegg.

Totalt 48 kanaler med XLR fordelt på disse samt ca 18 Speakon

distro. Eget panel med patchekabler tilgjengelig på høyre side ved

siden av dimmeland.

Dimmerland:

Høyre

Huset har 2x 6 kanaler med gamle AVAB dimmere (2x63A) og et lite

utvalg i fresneller og parcan 64 samt et Zero88 Elara lysbord.

Strøm:

1 x 80 A

2 x 63 A

3 x 32 A

Assorterte 16 A

Alt blått.

Trekk:

SAL:

Motortrekk dimmensjonert for 250 Kg. Kabelutlegg må legges ut hver

gang pga kinobruk til vanlig. Kontrolleres fra panel på høyre side

av scene front.

SCENE:

Type: Sveiv

Maks 17 trekk dimmensjonert for opptil 125 Kg hver. Noe fast last

inkl. diverse maskeringer til kinolerret. 4 stk sjal og 5 eller 6 stk

maskeringskapper. Enkle å fjerne/flytte (festet med vingemuttere)

Kinoanlegg på hjul som ofte blir lagret bakerst på scenen bak

horisont), kan flyttes ut og lagres utenfor ved behov.

Oppbevaring av tomkasser:

Varierer, spør Aud Åstveit.

Sal:

Slakt amfi, 311 sitteplasser.

Mikserposisjon:

Midt bak, eget fastmontert avlukke med hull til multikabler. 3-4 m

bredt

3 x 16A kurser

Lydanlegg:

Nei, men huset besitter en 50m 24-8 analog multi (tidligere Fotophono)

fast lagt opp.

Akustikk:

Ok.

Scene: Noe stående resonans midt på scenegulv i horisontal og

vertikal retning (ikke dempet scenetak).

Mat:

Frukt, kjeks og kaffe

Garderober:

3 medium garderober

Adresse:

Rådhuset

2901 Fagernes

Kontaktperson Teknisk:

Kulturkonsulent, program- og utleieansvarlig

Lars Isachsen Jemterud

Tlf: 61 35 93 16

Mob: 98 44 66 82

Epost: lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no

Hotel:

Quality Hotel & Resort Fagernes

Telefon: 61 35 80 00

Fax: 61 35 80 01

Epost: qr.fagernes@choice.no

Hjemmeside: http://www.choicehotels.no/hotels/no059

Avstand Hotel-Spillested:

50 meter

Taxi:

Fagernes Taxi:

61361800

www.fagernestaxi.no

Hjemmeside:

www.nord-aurdal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturbygg/

Administrativ Kontakt:

Kultur- og kinosjef

Renate Remme Øverseth

Tlf: 61 35 90 52

Epost: Renate.Remme.Overseth@nord-aurdal.kommune.no

Postadresse:

Rådhuset - Jernbanevegen 22

Fagernes

Boks 143

2901 Fagernes

Telefon:

61 35 90 00

Sorter etter