Stjørdal - Trøndelag

For Kimen Kulturhus se:

scenerommet.no/sceneliste.php?StjørdalKulturhus

Stjørdal Samfunnshus

Sist oppdatert 13/11/2016

Innlast:

Høyre side, to trinn inn

Scene:

Liten

Dimmerland:

Ute i gangen på høyre side ved innlast

Trekk:

Noe tau og noe sveiv, salstrekk på motor

Oppbevaring av tomkasser:

Ute i publikumsaula venstre side

Sal:

Slakt amfi

Mikserposisjon:

Bord i stolradene bakerst i salen, bruk tomme kabelkasser til å bygge høyt nok bord

Lydanlegg:

Nei

Akustikk:

Helt grei, mye klang i scenerommet, død sal

Bevertning:

Giftig kaffe

Garderober:

En stor, en liten, ikke oppholdsrom

Adresse:

Kjøpmansgata 11

7500 Stjørdal

Kontaktperson Teknisk:

Hotel:

Avstand Hotel-Spillested:

Taxi:

Hjemmeside:

Administrativ Kontakt:

Postadresse:

Telefon:

Sorter etter